Българското онкологично научно дружество обединява специалисти от всички онкологични сфери – хирургия, лъчетерапия, медицинска онкология, както и специалисти от други специалности свързани с онкологията.

Членовете на дружеството:

  • Получават всяко издание на Стандартите в лечението на онкологията безплатно
  • Участват безплатно във всички срещи на дружеството
  • Имат достъп до всички записи от конференции и срещи на дружеството

За да станете член на дружеството изпратете запитване чрез регистрационната форма или се свържете с нас

 

Ако искате да подновите членство се свържете с нас на имейл: bcss@abv.bg