Националната държавна онкологична мрежа се състои от регионални онкологични болници – бивши Диспансери, днес според акредитацията им се наричат Специализирани болници за активно лечение по онкология или Комплексни онкологични центрове, Специализирана болница за активно лечение по онкология, както и клиники към многопрофилни болници.

ДЪРЖАВНИ ОНКОЛОГИЧНИ БОЛНИЦИ

ж.к. „Младост” 1, бул. “Андрей Сахаров” №1, София 1784

тел: 02/ 975 35 35    e-mail: odozs@mail.bg

бул. „Ген. Николай Г. Столетов” №67, жк. „Банишора”, Сердика, София 1233

тел: 02 / 931 21 31 e-mail: odozs_sofia_obl@abv.bg

ул. „Бузлуджа” №1, кв. „Варуша”, Велико Търново 5000

тел: 062/ 62 02 49   e-mail: onkovt@vachev.com

бул. „2-ри юни” №68, Враца 3000

тел: 092/ 66 91 41   e-mail: onco_bs@abv.bg

Първа база (администрация, лъчелечение, хирургия)

бул. Васил Априлов №15А Район Централен, Пловдив 4002

Втора база (I, II, III ВО – отделения по медицинска онкология)

бул. „Ал. Стамболийски” №2-А, Пловдив 4004

тел: 032/ 64 43 88

ул. „Независимост” №2, ж.к. „Възраждане”, Русе 7002

тел: 082/ 81 99 10 e-mail: kocruse@abv.bg

ул. „д-р Т. Стоянович” №15, Стара Загора 6003

тел: 042/ 61 41 96 ; 042/ 62 71 25; 042/ 62 21 01   e-mail: oncosz@abv.bg

ул. „Васил Априлов” №63, Шумен 9700

тел: 054/ 80 00 29    e-mail: office@oncocenter.org

бул. „Демокрация” №86, Бургас 8000

тел: 056/ 85 98 30  e-mail: onko_bs@abv.bg

Клиника по медицинска онкология, бул. „Христо Смирненски” №1, ет.13, Варна 9010

тел: 052/ 30 28 51 (до 59)    e-mail: officeub@mail.bg

Отделение по химиотерапия и лъчелечение, бул. „Георги Кочев” №8-А, Плевен 5800

тел: 064/ 88 63 17; 064/ 88 61 38   e-mail: umbal@umbalpln.com

Клиника по онкология и хематология

Първа база – бул. „Васил Априлов” №15 ; тел: 032/ 60 21

Втора база – бул. „Пещерско шосе” №66 ; тел: 032/ 26 41 70

Пловдив 4002

e-mail: unihosp@unihosp.com

Отделение по медицинска онкология

ул. „д-р Илиев – Детския” № 1, Габрово 5300

тел.: 066/ 800 243 вътр. 415 ; 417   e-mail: mbalgab@gmail.com

Отделение по медицинска онкология

ул. „Панайот Хитов” №24, Добрич 9300

тел: 058/ 600 160 ; 058/ 600 188  e-mail: oblb@bergon.net

Клиника по хематология и онкология

ул. „Георги Софийски” № 3 , ет.16, София 1606

тел: 02/922 56 62 ; 02/922 56 14

ЧАСТНИ ОНКОЛОГИЧНИ БОЛНИЦИ

бул. „Цариградско шосе” №66А, София 1784

тел: 0700 13 127  e-mail: onco@cityclinic.bg

Отделение медицинска онкология

Ул. „Дамян Груев” №6, София 1303

тел: 02/ 488 99 98 ; 02 /488 99 90  e-mail: info@mbalserdika.com

ул. „Васил Априлов” №20, Пловдив 4002

тел: 032/ 64 46 33 ; 032/ 99 00 07    e-mail: mbal@centralhospital.bg

бул. „Г.М.Димитров” №16, София 1797

тел: 02 /465 00 00 ; 02 /465 00 02  e-mail: hospitalsofiamed@bulpharma.bg

бул. „Никола Й. Вапцаров” №51Б , кв. „Хладилника”, София 1407

тел: 02/ 403 40 00

ул. Коста х.Пакев №7, Плевен 5800

тел: 064/ 90 90 92  e-mail: clinic@avismedica.com