Химиотерапията е един от основните методи на лечение на всички стадии на злокачествени тумори

Каквото и решение да вземете за това къде и как да се лекувате, трябва да знаете, че лечението на рака е комплексно. Предвид сложната природа на злокачественото заболяване съвременната медицина е приела стандарти за съвременна терапия, включващи лъчелечение, химиотерапия, прицелна /таргетна/ терапия, имунотерапия, други биологични лечения, оперативно лечение или комбинация от методите.

Химиотерапията, прицелната и имунотерапията са лечения на злокачествени тумори с лекарства, които убиват туморните клетки или спират техния растеж. Тя се прилага най-често по венозен път или през устата. По-рядко се прилага подкожно или под формата на лепенки със специална структура, които преминават през кожата в кръвообращението. Химиотерапията е един от основните методи на лечение на всички стадии на злокачествени тумори. Тя може да се прилага преди или след операция, както и в комбинация с лъчелечение.

 • Химиотерапия (с или без биологична терапия) преди операция (неоадювантна): прилага се при големи тумори, или при тумори, които са с особени биологични характеристики. Целта е да се намали размерът, за да може след това с операция да бъде отстранен туморът. Понякога той напълно изчезва. При някои дори малки тумори – напр. тройнонегативните карциноми на млечната жлеза или HER- позитивните предоперативното лечение е задължително и приложено преди операцията има многократно по-добър ефект и може да се постигне излекуване на болният. Подобно е предоперативното лечение при рака на дебелото черво в най-ниската му част, наречена ректум, където се преминава към операция по изключение. Водещи там са предоперативните лечения, най-често комбинация от лъчева терапия и химиотерапия.
 • Химиотерапия след оперция (адювантна): След операция на злокачествен тумрор, в много от случаите, в тялото остават туморни клетки. Ето защо само операцията не може да излекува пациентите. За да се ликвидират останалите туморни клетки, след операция се прилага химиотерапия.
 • Химиотерапия при метастази: когато изследванията покажат, че в органите има разсейки, които лекарите наричат метастази, то тогава целта на химио- и биологичната терапия е да ги премахне или спре техния растеж.

Споменатата таргетна (прицелна) терапия и имунотерапията са биологични лекарства, за приложението на които трябва да се определят мишени – специфични мулекулярни, биологични характеристики на конкретния тумор, които предварително се откриват чрез генетичен или хистопатологичен анализ. При този вид лечение противотуморните лекарства преминават през организма и поразяват почти само туморните клетки, които са техни носители. Тази терапия има различни нежелани лекарствени реакции и по-тясна специфика от химиотерапията. Често тя се добавя към класическата химиотерапия.

 

Неразделна част от лекарственото лечение е съвременната хормонална (ендокринна) терапия, която има голямо значение при рак на гърдата и рак на простатата.

Ето и някои насоки, ако започвате лечение с химиотерапия:

 1. Попитайте за страничните ефекти, за да сте подготвени, когато те се появят. Най-честите нежелани лекарствени реакции при химиотерапия са гадене, повръщане и намаляване на броя на белите и червените кръвни тела, а при някои лекарства, временно и напълно обратимо, настъпва косопад. След завършване на лечението косата се възстановява в 100%.
 2. Кръвните показатели се следят преди всяко вливане. Искайте съвет от лекаря как да ги поддържате в нормални стойности. Чернодробните показатели също се проследяват.
 3. Здравословното хранене е повече от важно. Приемайте много течности – вода, фрешове (без грейпфрут), чайове.

Важно: в никакъв случай не изключвайте от храната си месо, мляко и млечни продукти или захари, тъй като това ще се отрази неблагоприятно върху вашето здраве!

Особено сега, 23 години след разчитане на генома, ясно се показа, че захарите, млякото и месото нито стимулират едно развило се раково заболяване, нито го забавят.

Ненаучните материали, които се намират в интернет, най-често в пациентски форуми, много често дават пълна дезинформация, забранявайки консумацията на захари, мляко и месо. Много често на подобни места се препоръчва нетрадиционни методи за укрепване на организма (пиене на собствена урина, приемане на различни хранителни добавки, билки и др.). Някои от тези вещества са безвредни, но комбинацията им с химио- или биологична терапия, често може да ги направи вредни и опасни. Бъдете отговорни към своето здраве и не се доверявайте на всичко, което виждате в онлайн пространството.

Важно:Необходимо е всеки пациент, подложен на противотуморно лекарствено лечение, да споделя с лекуващия го медицински онколог целия набор от лекарства, хранителни добавки и билки, които приема или възнамерява да приема, тъй като това може да се окаже критично за лечението.

Митове има и за приема на витамини, които не само че не са вредни, но отлично се съчетават с провеждането на химиотерапия. Преди 20 години се предполагаше, че В12 стимулира туморните клетки. В последствие се оказа точно обратното – ниските нива на витамин В12 са отговорни за по-бързото развитие на някои злокачествени тумори – рака на млечната жлеза. Има и противотуморни лекарства, които при приложението си налагат допълнителен прием на витамин В12 и други витамини.

Като обобщение за витамините и микроелементите може да се приеме, че те са даже желателни в лечението на злокачествените тумори, но тези от тях, които са регистрирани като лекарства, а не като хранителни добавки.

Лечението при различните болни продължава в различен интервал от време, като характерното е, че то най-общо е циклично – провеждат се така наречените курсове на химиотерапия на фиксирани интервали, които могат да бъдат на 7 дни,15 дни, 21 дни, 28 дни или други в зависимост от схемата на лечение. При едни болни може да се налага по-кратък престой в болницата, докато при други този престой е от порядъка на няколко дни, а дори и седмица. Разбира се, при развили се усложнения от лечението, не може да се прогнозира точния период за престой (пролежаване) в болницата.

Почивката обаче не означава залежаване. Препоръчва се добър двигателен режим – поне 1,5 – 2 км спокойно ходене дневно при редовно хранене и обилен прием на течности. Друга често срещана заблуда забраняваше на пациентите да влизат в минерални води, да се подлагат на масажи, да визат в сауна, да провеждат физиотерапия, да ходят на море или планина, което изобщо не трябва да се ограничава и не е във вреда на пациентите, а напротив.

Важно е да се подчертае, че съвременното противотуморно лечение на пациентите изисква те да са в добро общо състояние, за да може да се провежда химиотерапия. Тя е съвременен и високоактивен метод на лечение, който:

 • не може да се прилага в много напредналите стадии на заболяването;
 • не се прилага при някои пациенти, при които онкологичното страдание води до потребност от дълготрайно пролежаване на легло или не могат да се обслужват сами;
 • не се провежда, ако има засягане от заболявания на вътрешни органи, чието функциониране е от решаващо значение за провеждането на химиотерапия – например кръвотворенето, бъбречната и чернодробна функции;
 • някои тежки съпътстващи заболявания, акто тежък и труден за контрол диабет, сърдечно- или мозъчносъдова болест, различни процеси на тромбоза в съдове на тялото.

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!