Министерството на здравеопазването и много организации с общ призив в подкрепа на кампанията

Информационната кампания “Заедно срещу рака” е инициатива на Българското онкологично научно дружество. Основна цел на кампанията е да популяризира и разясни значението и етапите по създаване на Национален противораков план в страната, базиран на европейския модел.

Онкологичните заболявания са едно от най-големите предизвикателства за съвременната медицина. До голяма степен това се дължи на ненавременната диагностика и закъсняло лечение, които водят до неблагоприятен изход за тези пациенти. Една от причините е и недостатъчната информираност на хората от всички възрасти относно спецификите на различните онкологични заболявания и методите за превенция. Стратегическа цел на информационната кампанията “Заедно срещу рака” е обществото да бъде информирано за нуждата от осигуряване на модерни и адекватни медицински грижи за пациентите с онкологични заболявания.

Щастлив съм, че кампанията е подкрепена, както от колеги и специалисти в областта на онкологията, така и от Министерството на здравеопазването, което само по себе си, показва важността и значението за успешното й провеждане“, коментира проф. Дудов по повод старта на кампанита. Според него е нужно пълно сътрудничество от страна на всички за ефективното интегриране на Европейския план за борба с рака и неговите действия в България.

Дълга версия

Всяка година милиони хора в Европа се сблъскват с диагнозата „рак“. За съжаление, не малка част от тях губят битката с него. Оказва се, че 40% от тези случаи могат да бъдат предотвратени.

Европа вече има план за борба с рака. Водещи специалисти работят усилено за неговото успешно въвеждане и в нашата държава. И докато експертите се грижат да ни осигурят достъп до съвременни програми за превенция, скрининг, диагностика, лечение и качество на живот, ние можем да се погрижим за себе си, като започенм да живеем по-здравословно.

Научи повече на www.oncologos.eu/zaedno

Кратка версия

Всяка година милиони хора в Европа се сблъскват с диагнозата „рак“. За съжаление, не малка част от тях губят битката с него. Оказва се, че 40% от тези случаи могат да бъдат предотвратени.

Научи повече на www.oncologos.eu/zaedno