Представиха първите стъпки в изработването на Националния противораков план на конференция в София

Днес, 31.03.2022 г., в хотел Новотел София бе даден старт на двудневната Национална конференция по онкология: “Карцином на простата, уротела, бъбрека и женската полова система”. Организатор на форума е Българското онкологично научно дружество (БОНД).

Конференцията е първото събитие от годишната научна програма на БОНД, чиято цел освен да запознае българските медицински специалисти с последните достижения в областта на научната и клинична онкология, е и да развие и подпомогне разработването на Националния противораков план.

Форумът бе открит от проф. д-р Асен Дудов, председател на БОНД, който представи основните насоки на Европейския противораков план и политиката на ЕС в областта на раковите заболявания.

Живеещите в Европа са една десета от световното население, но една четвърт от случаите на ракови заболявания в световен мащаб са установени сред жителите на Стария континент. През 2020 г. 2,7 млн. души в Европейския съюз са диагностицирани с рак, а други 1,3 млн. души са загубили живота си вследствие на заболяването. Според Международната агенция за изследване на рака, ако не се предприемат решителни действия, се очаква до 2035 г. смъртните случаи да нараснат с 24%, което ще превърне рака в основната причина за смъртност в ЕС. Очаква се общото икономическо въздействие на раковите заболявания в Европа да надхвърли 100 млрд. евро годишно.

Европейският план за борба с рака е отговорът на ЕС на нарастващите предизвикателства и промени по отношение на контрола на раковите заболявания и представлява политически ангажимент да се използват всички налични възможности за борба с рака. Той съдържа десет водещи инициативи и няколко действия за подкрепа и е част от предложенията на Комисията за изграждане на силен Европейски здравен съюз с цел подобряване на сигурността, готовността и устойчивостта на ЕС. Целта на Плана е да се подходи към целия цикъл на заболяването, като той е структуриран около четири основните области на действие, в които ЕС може да добави най-голяма стойност: 1) профилактика; 2) ранно откриване; 3) диагностициране и лечение и 4) качество на живот на пациентите с онкологични заболявания и преживелите ракови заболявания лица.

Планът за борба с рака ще помогне на държавите членки да обърнат тенденцията по отношение на рака. Ще предостави възможност и за споделяне на експертен опит и ресурси в целия ЕС, което ще бъде в подкрепа на държавите, регионите и градовете с по-малко знания и капацитет. Ще подпомогне също така обмена на открития между изследователите от държавите членки и достъпа до важни здравни данни относно потенциални причини за рак и нови видове лечение. Медицинският персонал и болниците ще могат да се възползват от богата база от споделена информация. В крайна сметка ще гарантира, че пациентите в целия ЕС могат да се възползват от по-добри грижи и лечение.

Европейският план за борба с рака ще бъде изпълнен, ще стане възможен и ще се подпомага с помощта на целия набор от инструменти за финансиране на Европейската комисия.

Проф. Дудов представи и основополагащите стъпки за въвеждането на Европейския план за борба с рака в България: идентифициране на необходимостта от създаването на Национален план за борба с рака; идентифициране на заинтересованите страни; иницииране на първоначални дискусии; създаване на Национален онкологичен алианс и създаване на организация по изграждането на Националния план за борба с рака.

По тези стъпки вече активно се работи, като по инициатива на БОНД бе създаден Национален онкологичен алианс. Той е политически и икономически неутрален субект, включващ 26 научни, съсловни, пациентски и други неправителствени организации. Неговата цел е въвеждането на Европейския план за борба с рака и текущата работа по неговото адаптиране за страната ни, обобщена под името Национален противораков план.

Проф. Дудов обобщи, че е необходим интегриран подход, обхващащ всички политики и участието на множество заинтересовани страни – институциите, онкологичната научна общност, съсловните и пациентски организации. Нужен е силен ангажимент и пълно сътрудничество от страна на всички за ефективното изпълнение на Европейския план за борба с рака и неговите действия.

Д-р Светослав Ценов, национален координатор на БОНД, представи как ще бъде организирана работата по изготвянето на Националния противораков план. Всяка от съсловните, неправителствени и пациентски организации в Алианса ще излъчи по един представител, който ще вземе участие в проекта. Те ще работят по възможностите за въвеждането на Плана и комуникирането му във вътрешните структури на всяка от организациите.

Националната конференция по онкология продължава и утре, 1 април 2022 г., с богата научна програма, посветена на съвременната диагностика, проследяване и лечение на рака на простатата, уротела, бъбрека и женската полова система. Значимостта на този тип онкологични заболявания и ефекта от медицинска, икономическа и социална гледна точка е сериозен. Целта на научния форум е да представи настоящата ситуация в страната, както и последните достижения на медицината, позволяващи по-добър резултат за пациентите с рак на простатата, уротела, бъбрека и женската полова система. В конференцията участват водещи специалисти по онкология от цялата страна.

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!