Мерките, заложени в Националния план за борба с рака, отразяват както стратегическите цели на Европейския съюз по отношение подобряването на онкологичните грижи в страните-членки на Съюза, така и спецификите, проблемите и нуждите на местно ниво. Надяваме се този план да бъде катализатор на една дългоочаквана промяна в положителна посока за българските пациенти, борещи се с диагнозата „рак“.“ Това заяви министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова по време на представянето на проекта на Националния план за борба с рака в Република България 2030.

В събитието участие взеха също така водещи експерти в здравеопазването и онкологията, сред които: д-р Александър Симидчиев, проф. д-р Асен Дудов, проф. д-р Галина Куртева, проф. д-р Красимир Антонов, доц. д-р Весела Стойнова, проф. д-р Алексей Савов, д-р Антоанета Томова, както и представители на ключови организации като Българско онкологично научно дружество, Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), Българска Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА), Национална пациентска организация, Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и други.

На 8 юли Министерството на здравеопазването публикува проект на Национален план за борба с рака в Република България 2030.

В плана са заложени конкретни направления и цели:

 • Развитие на система, която предлага устойчиви и модерни грижи по отношение на онкологичните заболявания;
 • Осигуряване на условия за подобряване на здравната осведоменост и култура и за прилагане на навременни превантивни мерки за елиминиране и намаляване на експозицията на вредни влияния;
 • Въвеждане на съвременни скринингови програми по отделни локализации, осигурявайки подходящ механизъм в съответствие с европейските и световни стандарти;
 • Осигуряване на възможности за съвременна диагностика за пациентите и равен достъп до диагностични методи, центрове и водещи специалисти;
 • Осигуряване на равен достъп на пациентите до съвременно лечение и успешно интегриране на мултидисциплинарния подход и системното онкологично лечение в клиничната практика в страната;
 • Подобряване качеството на живот и удовлетвореността от медицинските и немедицински грижи и реинтеграция чрез изграждане на ефективна мрежа от звена, специалисти и форми за пълноценна комуникация с пациентите и техните близки.

В текста на плана са заложени множество мерки, целящи въвеждането на интегриран подход към отделните сфери и етапи на онкологичните грижи.

През 2020 г. 2,7 млн. души в Европейския съюз са диагностицирани с рак, над 36 хиляди от които в България. Други 1,3 млн. души са загубили битката с рака, като близо 20 хил. от тях са на територията на страната ни. По данни на Международната агенция за изследване на рака, ако не се предприемат решителни действия, се очаква до 2035 г. смъртните случаи да нараснат с 24%, което ще превърне рака в основната причина за смърт в ЕС. Разходите за лечение на онкологични заболявания на годишна база в Европа възлизат на 97 млрд. евро. „Това е една от огромните причини да се помисли дали този колосален ресурс се използва по най-добрия начин и една от причините МЗ да се ангажира със създаването на този план.“, посочи проф. д-р Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество и заместник-председател на работната група към Министерството на здравеопазването.

Националният план за борба с рака следва приоритетите, очертани в Европейския план за борба с рака, който беше публикуван от Европейската комисия през февруари 2021 г.

Европейският план за борба с рака е структуриран около четири ключови области на действие с 10 водещи инициативи и множество подкрепящи действия, целящи обхващането на целия цикъл на болестта — от профилактиката до качеството на живот на пациентите с рак и преживелите раково заболяване хора, като вниманието е насочено към действия, при които приносът на ЕС може да има най-голяма добавена стойност.

Работната група към Министерството на здравеопазването, ангажирана с изготвянето на Националния план за борба с рака, продължава дейността си по финализирането на документа в сътрудничество с над 25 научни, съсловни, пациентски и други неправителствени организации, обединени в Национален онкологичен алианс. Целта е приоритизиране на конкретни дейности, тяхното детайлно разписване и осигуряване на финансиране както на държавно ниво, така и с помощта на целия набор от финансови инструменти на Европейската комисия.

Обединихме се общо 27 организации, с които съвместно работихме, за да можем да предадем на Министерството на здравеопазването експертни фрагменти по отделните стълбове на националния противораков план. За първи път такъв проект се реализира с такава скорост. Благодаря на Министерство на здравеопазването, на работната група и на всички колеги, които се ангажираха!”, добави проф. Дудов.

Това беше един добър пример за екипна работа, за постигане на надпартиен консенсус. Важно е да бъде осигурена политическа приемственост, за да има устойчивост както в мерките и приоритетите, заложени в плана, така и по отношение на финансирането му. Безспорно за мен това е рецептата за по-добро здравеопазване“, заключи министър Сербезова.

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!