От 31 май до 4 юни 2024 г. в Чикаго, САЩ, се проведе годишната среща на Американското дружество по клинична онкология (ASCO). Събитието събра над 40 000 професионалисти в областта на онкологията от цял свят, които обсъдиха най-новите постижения в изследванията на рака и клиничната практика.

Това едно от най-значимите събития в областта на онкологията. Проф. Дудов е член на ASCO от 1997 година. Той е и един от малкото представители на онколозите в България, които имат шанс да присъстват на събитието и да проследят представянето на последните научни данни в областта на онкологията, заедно с едни от най-изтъкнатите световни специалисти в областта.

Сред по-интересните теми, които обхвана програмата на срещата, бяха:

• Използване на изкуствен интелект в онкологичните грижи
• Нови възможности за лечение на пациенти с рак на панкреаса
• Нови хоризонти в лечението на рак на белия дроб
• Как и къде публичните инвестиции ще ускорят напредъка в онкологията
• Разглеждане на новите подходи за персонализирано лечение
• Съвременни диагностични и терапевтични стратегии при бъбречноклетъчен карцином
• Нови комбинации в спектъра на гинекологичните видове рак
• Проучване на нови терапевтични подходи към превенция на рака
• Съвременни постижения в областта на адювантните ваксини срещу рак и биомаркерите
• Нови лекарства в онкологията: Включване в практиката
• Напредък в лечението на рака на пикочния мехур
• Имунотерапия при сарком
• Напредък в грижите за рака на простатата
• Съвременни методи за лечение на колоректалния рак
• Решаване на проблема с десетилетния недостиг на лекарства в онкологията
• Подобряване на глобалния достъп до онкологични терапии чрез сътрудничество с регулаторните органи
• Разширяване на комуникацията за сериозни заболявания в рутинните онкологични грижи
• Предизвикателства и възможности при предоставянето на грижи за онкоболните в световен мащаб
• Интегративна онкология, основана на доказателства: Поглед към насоките за всеобхватни грижи
• Формиране на бъдещето на онкологичните грижи: Разнообразни гледни точки към нововъзникващите здравни политики
• Укрепване на равнопоставеността при глобалните резултати от лечението на рака: Стратегии за скрининг и ранно откриване на различни групи от населението

По време на 5-дневното събитие водещи изследователи и специалисти в областта споделиха своите открития и опит в лечението на различни видове рак.

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!