Интервю с проф. д-р Асен Дудов за “24 часа”

Ноември е месецът, посветен на мъжкото здраве, припомня медицинският директор и началник на Клиника по медицинска онкология към “Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Младост” в София

Месец ноември в световен мащаб е посветен на грижата за мъжкото здраве с фокус повишаване на информираността и профилактиката при рак на простатата. Инициативата „Мовембър“ стартира през 2003 година с цел да информира за значимостта на редовната профилактика, ранната диагностика за откриване на рак при мъжете и да допринесе за намаляване броя на смъртни случаи от заболяването. Ракът на простатата е сред най-често срещания рак при мъжете и третата причина за смърт от рак според данни на Европейската комисия. Изчислено е, че в страните от ЕС през 2020 г. ракът на простатата представлява 23,2% от всички нови случаи на рак, диагностицирани при мъжете и е причина за 9,9% от всички смъртни случаи, дължащи се на рак при тях. В България ракът на простатата е на второ място по честота и представлява 17% от всички злокачествени заболявания.  България остава сред страните от ЕС с най-ниските нива на петгодишна преживяемост при простатен карцином.

В месеца на мъжкото здраве разговаряме с проф. д-р Асен Дудов, дм. медицински директор и началник на Клиника по медицинска онкология към “Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Младост”, София и председател на Българското онкологично научно дружество, за възможностите за превенция и лечение на рака на простатата в България.

– Проф. Дудов защо има необходимост от цял месец, в който да се провежда информационна кампания за превенция на рака на простатата в цял свят? Какви са мащабът и последствията от заболяването в България?

– Едномесечният срок, в който трябва да си припомним, че не само ракът на млечната жлеза, но и ракът на простатата са едни от най-често срещаните локализации е дори кратък срок, защото ако при жените профилактиката е канализирана и свикнаха с редовните профилактични прегледи, то мъжете все още не са така загрижени за ранното откриване на рака на простатата, което е предпоставка за неговото излекуване. За съжаление голяма част от мъжете подценяват не само ранните, а дори някои от по-късните симптоми и се явяват при уролозите, а след това и при онколозите, с едно напреднало заболяване, което не е благоприятно за лечение, а на практика в ранните стадии може да се изкорени напълно. Не трябва да забравяме че демографската характеристика на населението предполага и една по-напреднала възраст, която е характерна за тази болест, тъй като тя е най-честа в 70-те и 80-те години от живота на мъжете. Понякога тя се припокрива с обичайните за тази възраст при мъже оплаквания от смущения в уринирането, често ставане нощем и честотата е толкова голяма, че нарежда рака на простатата на второ място като причина за болестност от онкологични заболявания при мъжете. В сравнение с Европа и света няма значителни разлики и в нашата страна, за съжаление. Може би само по това си приличаме с Европа, че честотата на рака на простатата е европейска, но би трябвало да направим и ранната диагностика и разбира се – пресяването на мъжете наречено скрининг факт, тъй като скрининг на рак на простатата в България липсва. Това, че личните лекари дават възможност за изследване на простатно-специфичен антиген (PSA), който представлява туморен маркер за рак на простатата и е много чувствителен, не е скрининг, а просто профилактичен преглед, докато скринингът представлява Национална политика, която обхваща всички мъже в определен възрастов интервал. И по този начин се цели намаляване на болестността и смъртността от тази иначе благоприятна за лечение форма на рак. Както споменах, колкото по-рано бъде диагностициран пациентът, толкова по-големи са шансовете за неговото пълно излекуване при това по начин, който е най-малко травматичен и приемлив за пациентите.

– Какво е значението на ранната диагностика за успешно лечение при рак на простатата? И какво може да се направи, за да се преодолеят бариерите относно редовната профилактика?

– Съвременната диагностика, не трябва да забравяме, e вземането на малко количество венозна кръв, ако има съмнение за уточняването на статуса на простатата с магнитен резонанс, провеждането на биопсия, ако на магнитния резонанс има данни за тумор, след което в ранните стадии на болестта има отлични възможности за локално лечение, които се изразяват в модерна роботизирана хирургия или също много модерния и удобен за пациентите лъчев метод наречен брахитерапия. Лечението е ефикасно и безкрайно рядко може да има усложнения, които се случваха при старите методи на лечени е – засягане на нерви, намаляване на потентността, изпускане по малка нужда и други.

Но разбира се, за да се проведе такова лечение, при което няма усложнения, стадият трябва да бъде ранен, ако болестта е напреднала тогава вече се включва и хормонална терапия, която блокира възможностите при мъжа за полов акт и понякога се налагат някои интервенции, които водят до други усложнения. Най-страшно е, разбира се, когато болестта излиза извън лечебния контрол, което ни мотивира да караме мъжете да дават кръв за простатно-специфичен антиген (PSA), защото ранните стадии водят до пълно излекуване.

– Какво включва профилактиката на рака на простатата и какви са възможностите за тези, които искат да направят профилактичен преглед не само през ноември, а и през цялата година?

– Няма начин за предпазване от рак на простатата, тоест това, което хората наричат профилактика. Профилактиката често се бърка с ранната диагностика, а всъщност тя означава предпазване. Няма фактори, които да са отговорни за рака на простатата, така че няма и начин за предпазване от него, но има начин за ранна диагностика с това малко количество венозна кръв и навременно започване на лечение. Желателно е мъжете на възраст над 45 години веднъж годишно да дават кръв за изследване на простатно-специфичен антиген (PSA), който също се нарича туморен маркер за рак на простатата, и ако той е завишен, да се обърнат към уролог за уточняване.

– Каква е Вашата препоръка за първи и най-важни стъпки, които пациентът трябва да предприеме след получаване на диагноза рак на простатата, така че да получи бързо и ефективно лечение?

– Когато пациентът получи диагнозата рак на простатата, незабавно трябва да се обърне към онколог. Подчертавам към онколог, а не към друга медицинска специалност, за да се започне най-съвременното и адекватно лечение съобразено с неговото състояние и понякога съпътстващите заболявания характерни при всички хора на по-късна възраст. Трудно е да се говори в обърканата система на здравеопазване на България за пътя пациента и затова аз съветвам всички мъже, които имат доказан рак на простатата или имат съмнение за него, незабавно да се обърнат към най-близкото им регионално онкологично лечебно заведение, за да получат от медицински онколог съвети как да се доуточни тяхното заболяване, за да може без бавене да се започне и ефективно лечение.

– В последните години медицината в областта на онкологията се развива бързо и предлага нови методи и терапии. Какви са новите възможности в диагностиката и лечението при рак на простатата? Като водещ специалист в онкологията, какво е Вашето послание към мъжете с рак на простатата и към близките им?

– През последните години има изключително много и съвременни терапии, включително хормонална терапия от втора линия дори при пациенти, които са показали резистентна болест на хормонотерапията от първа линия. Тези съвременни лечения заедно с лъче-лечението и някои биологични лекарства, които се използват след генетично тестуване на тумора, дават възможност дори при напредналите случаи за многогодишна преживяемост.

Мисля, че в България може да се гордеем, че разполагаме с всички възможности за лечение на рака на простатата, с които разполагат и страните от Западна Европа и Съединените Щати. Всички възможни лекарствени и други терапии се покриват от НЗОК и дават една равна възможност пред пациентите за съвременно лечение, но отново може би с опасение да бъда досаден искам да поясня, че ефективното лечение и дори пълно излекуване може да се получи само в ранните стадии, а за да стане това пациентите трябва да се отговорни към своето здраве и мъжете да дават ежегодно кръв за простатно-специфичен антиген (PSA), да се консултират с уролог веднъж годишно и при най-малкото съмнение незабавно да се обърнат към медицински онколог, който да изгради последващият алгоритъм на диагностично и лечебно поведение.

Референции:

Материалът е подготвен в партньорство с Байер

 

 

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!