29.03.2024

Откриване и приветствие
Нови индикации – нова възможност за лечение на пациентите в България – Откриване на симпозиума
проф. д-р Галина Куртева
OlympiA – значима промяна в лечението на ранен рак на гърда с gBRCAm
д-р Светлана Ганчева
Предизвикателства в определянето на HER2-статус при рак на гърда – ролята на патолога
д-р Невена Илиева
HER-еволюция в лечението на авансирал карцином на гърда с ниска експресия на HER2
доц. д-р Елеонора Димитрова
PROpel – Установете нов подход в лечението на mCRPC
проф. д-р Николай Цонев
Пробив на имунотерапията в л-то на неоп. или мет. рак на жлъчните пътища
доц. д-р Петко Карагьозов и доц. д-р Николай Цонев
Дискусия за закриване на симпозиума – Нови индикации – нова възможност за лечение на пациентите в България
Портал към прогреса: Поглед към иновациите и смяната на стандарта в онкологията, Откриване
д-р Мила Петрова
Неизследвани територии: Нови перспективи в приложенията на ТROP-2
д-р Добринка Стоилова
Пионерство в пътя напред: Интегриране на антитяло-лекарствените конюгати в онкологичния пейзаж
маг. фарм. Велина Григорова
Прецизност в таргетирането: Sacituzumab Govitecan в онкологичната практика
д-р Антоанета Томова
Дискусия – Портал към прогреса: Поглед към иновациите и смяната на стандарта в онкологията
Дефицит на желязо и качество на живот при онкологични пациенти
д-р Валери Кунев
Нанотехнологични подходи в коригиращата терапия с перорално желязо при онкологични пациенти
проф. д-р Георги Момеков
Увеален меланом – патогенеза, епидемиология, път на пациента
д-р Ива Гаврилова
Tebentafusp – MoA / HLA тестуване
проф. д-р Георги Момеков
Клинични данни – 3-годишен OS и първи данни от клиничната практика в България
д-р Гергана Шаламанова
Дискусия – Когато видите увеален меланом, не можете да си позволите да чакате
Ripretinib – фармакологичeн клас, терапевтични данни и профил на безопасност
проф. Георги Момеков
INVICTUS, фаза 3 клинично проучване– резултати и място на продукта в лечебната практика след 1-ва линия
д-р Светлана Ганчева
Еволюцията на Pembrolizumab в лечението на НДРБД – от метастатичен към ранен стадий
д-р Мила Петрова
Обзор на актуализираните имунотерапевтични опции при рак на стомаха
Sara Lonardi, MD, MS
Лечение на авансирал или рецидивиращ ендометриален карцином
д-р Светлана Ганчева
Откриване – PADCEVTM (enfortumab vedotin) – Полет отвъд хоризонта в лечението на авансиралия уротелен рак
проф. д-р Асен Дудов
Подготовка – Съвременни диагностични и оперативни подходи при рак на уротела
проф. д-р Марин Георгиев
Избор на маршрут – Системно лечение на рака на уротела, актуални препоръки
проф. д-р Галина Куртева
Предстартови изпитвания – фаза I и II
проф. д-р Николай Цонев
Разрешение за излитане – проучване EV 301
д-р Антоанета Томова
Избор на място – профил на пациента
д-р Мила Петрова
Поведение при инцидент – справяне с нежелани събития
д-р Добринка Стоилова
Дискусия – PADCEVTM (enfortumab vedotin) – Полет отвъд хоризонта в лечението на авансиралия уротелен рак

30.03.2024

Уводни думи – Нови възможности за лечение на Холангиоцелуларния карцином и Рака на дебелото черво
д-р Антоанета Томова
Ivosidenib при пациенти с мХКА с мутация на IDH1, лекувани с поне една предходна линия системна терапия
д-р Владимир Канарев
Комбинацията Lonsurf + bevacizumab на трета линия при мКРК
д-р Добринка Стоилова
Дискусия – Нови възможности за лечение на Холангиоцелуларния карцином и Рака на дебелото черво
Уводни думи – Преживяемостта като фактор за избор на първа линия терапия при HR+HER2- МРГ
д-р Антоанета Томова
Предимства на Kisqali по отношение на преживяемостта
д-р Мила Петрова
RIGHT CHOICE: допълнителни ползи за пре/перименопаузалните пациентки
д-р Велко Минчев
Предимства на Kisqali по отношение на преживяемостта
д-р Светлана Ганчева
Дискусия – Преживяемостта като фактор за избор на първа линия терапия при HR+HER2- МРГ
Данните от реалната практика в полза на ежедневната работа на клинициста
проф. д-р Иван Щерев Донев
Формиране на бъдещето в лечението на ALK+ НДКБД
д-р Мила Петрова
Дискусия – Моделиране на терапевтичните подходи при ALK+ НДКБД и HR+/HER2- мРГ
Съвременно позициониране на лечебните възможности при рак на простатата
проф. д-р Николай Цонев
Проучване ARASENS в отговор на неудовлетворени нужди в лечението при mHSPC
д-р Владимир Канарев
Анализ по обем и риск на пациентската популация в ARASENS
д-р Антоанета Томова
Дискусия – Ролята на NUBEQA
Съвременни терапевтични възможности за лечение на щитовиден карцином
доц. д-р Николай Цонев
Закриване, проф. д-р Асен Дудов

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!