18.11.2022

Откриване
Технологиите в помощ на онкологията. Анализ на реалната клинична практика в лечението на рака на стомаха, панкреаса, дебелото черво и млечната жлеза
д-р Мила Петрова, Незабравка Цветанова
Риск-обусловена терапия при HR + HER2 – ранен рак на млечната жлеза – при кого и как?
д-р Светлана Ганчева
CDK 4/6 инхибицията в адювантен аспект – готови ли сме? Abemaciclib в комбинация с ЕТ при HR+, HER2-, високо рисков ранен рак на млечната жлеза (monarchE)
д-р Мила Петрова
Дискусия: От доказателствата към клиничната практика –  CDK 4/6 инхибиторите в адювантното лечение на високо-рисков HR + HER2 – ранен рак на млечната жлеза
Encorafenib & Cetuximab за лечение на пациенти с метастатичен колоректален карцином с BRAF V600E мутация
доц. д-р Николай Цонев и д-р Мила Петрова
Иновации в онкологията
проф. д-р Галина Куртева
Достъп до модерно лечение в България
проф. д-р Бранимир Спасов
Дискусия: Как да оптимизираме достъпа до съвременна терапия
Pembrolizumab – нова терапевтична опция за лечение на пациенти с тройно негативен карцином на млечната жлеза
д-р Антоанета Томова
Терапевтично поведение при пациенти с Езофагеален карцином
доц. д-р Николай Цонев
Pembrolizumab – мястото на имунотерапията в лечението на пациенти с колоректален карцином
проф. д-р Галина Куртева
Дискусия: Оптимизиране на възможностите за лечение с Pembrolizumab

19.11.2022

Придържане към терапия при перорално лечение на рака на млечната жлеза и храносмилателния тракт
маг. фарм. Велина Григорова
Съвременни възможности на визуалната диагностика при тумори на храносмилателния тракт
доц. д-р Веселка Стойнова
Патоморфологична характеристика и оценка след проведено лечение
проф. д-р Светлана Христова
Дискусия: доц. д-р Желязко Арабаджиев, маг. фарм. Велина Григорова, доц. д-р Веселка Стойнова, проф. д-р Светлана Христова
Нови възможности в лечението на рак на млечната жлеза
д-р Добринка Стоилова
Лечение на пациенти с рак на панкреаса и BRCA мутация
доц. д-р Николай Цонев
Дискусия: Иновативно лечение на рак на млечната жлеза и рак на панкреаса
Предизвикателства при избор на CDK4/6 инхибитор: С какво е различен KISQALI по отношение на ефeктивността?
д-р Антоанета Томова
С какво е различен KISQALI по отношение на безопасността и качеството на живот?
д-р Светлана Ганчева
Дискусия: Повече качествен живот с KISQALI
Ibrance – повече от 7 години надежден партньор в борбата с HR+/HER2- мРГ
д-р Маргарита Таушанова
Рак на панкреас и защо детайлите имат значение – встъпителни думи
проф. д-р Галина Куртева
Епидемиология и естественото протичане на рака на панкреаса, проф. д-р Стоян Ханджиев 
Оперативни подходи при ранен и при локално напреднал рак на панкреас
проф. д-р Никола Владов
Преглед на досегашните терапевтични възможности при рак на панкреас и позициониране на Онивайд в съвременното лечение
проф. д-р Галина Куртева
Дискусия: Рак на панкреас и защо детайлите имат значение
Phesgo – ползи за пациента и здравната система отвъд ефикасността
д-р Мила Петрова
Kadcyla – адювантно приложение при HER2 рак на гърдата
д-р Светлана Ганчева
Епидемиология на NTRK фузиите и тумор-агностична концепция
проф. д-р Галина Куртева
Ролята на Rozlytrek▼ при лечението на NTRK позитивни солидни тумори и предизвикателствата на тумор-агностичния подход
доц. д-р Николай Цонев
Дискусия: Бъдещи и настоящи терапевтични решения

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!