19.05.2023

Откриване
Връзка на вирусните фактори с появата и прогресията на простатния карцином
Елена Тодорова
Специфика на хистопатологичната диагноза при рак на простатата
доц. д-р Свитлана Бачурска
Нова възможност за пациентите с аБКК, с първата комбинирана терапия ТКИ и имунен чек-поинт инхибитор в България
д-р Антоанета Томова
Мястото на комбинaцията Bavencio®/axitinib в терапевтичния алгоритъм при аБКК у нас
доц. д-р Николай Цонев
Подобрена обща преживяемост при уротелен карцином от проучването JAVELIN Bladder 100
доц. д-р Желязко Арабаджиев
Дискусия: Оптимизиране на резултатите при пациенти с авансирал бъбречноклетъчен карцином и уротелен карцином
Адювантно лечение с Tecentriq при пациенти с ранен НДРБД
д-р Иван Тонев
Монотерапия с Tecentriq при PD-L1 селектирани пациенти на 1ва линия мНДРБД
д-р Добринка Стоилова
Tecentriq като 1-ва линия лечение при метастичен ХЦК – споделяне на клиничен опит
д-р Велко Минчев
Дискусия: Наука, клиничен опит и препоръки при лечението на НДРБД и ХЦК
Реализиране на потенциала на прецизната медицина при пациенти с рак на белия дроб
д-р Елица Върбанова
PADCEV: Иновативен дебют
доц. д-р Николай Цонев
EV 301: Ход напред с PADCEV
д-р Антоанета Томова
Практически аспекти при приложението на PADCEV
д-р Добринка Стоилова
Дискусия: PADCEV: Следващият ход в лечението на авансиралия уротелиален рак

20.05.2023

Радикална стъпка напред към постигане на целта за излекуване на НДРБД
доц. д-р Н. Цонев, д-р Т. Златанова, д-р Р. Манев
Метастатичен малигнен меланом – ESMO насоки
д-р Ива Гаврилова
Данни за ефикасност и безопасност на комбинацията Encorafenib+Binimetinib
д-р Красимир Николов
Клинични ползи и предимства на комбинацията Encorafenib+Binimetinib
д-р Ахмед Контилев
Дискусия: Кл. ползи и предимства на комб. Encorafenib+Binimetinib при л-то на пациенти с неоп. или мет. меланом с BRAFV600 мут-я
Биомаркери при имунна терапия при НДРБД
д-р Мила Петрова
PD-L1 като единствен и надежден биомаркер
д-р Иван Тонев
Недостатъци на PD-L1 като биомаркер при НДКРБД
д-р Таня Златанова
Биомаркери отвъд PD-L1 при НДРБД
доц. д-р Свитлана Бачурска
Двойна имуноонкологична терапия и биомаркери
д-р Ростислав Манев
Дискусия: Биомаркери при имунна терапия при НДРБД и на кого да разчитаме
Pembrolizumab в комбинация с химиотерапия – утвърденият стандарт за лечение на пациенти с мНДРБД
д-р Мила Петрова
Първа линия лечение на пациенти с тумори на главата и шията – очаквания и възможности
Prof. Thorsten Fuereder (Austria)
Pembrolizumab – нови възможности за адювантно лечение на вашите пациенти с меланом
д-р Гергана Шаламанова
Дискусия: Pembrolizumab – утвърдени и нови възможности за лечение на вашите пациенти

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!