29.09.2022

Откриване – част 1
Откриване – част 2
Откриване – част 3
Откриване – част 4
Дискусионнна маса „Приоритети и предизвикателства пред онкологията в България“
Широкоспектърни генетични изследвания за детекция на соматични и герминативни мутации в областта на онкологията
Перспектива DDR: от откритията до клиничните възможности
HRD: нов таргет, нова перспектива в лечението на овариалния карцином
Нови възможности при пациенти с метастатичен рак на панкреаса
Дискусия: Онкология – бъдещето в близка перспектива
Възможности за секвенциалната терапия и реимбурсация при хепатоцелуларен карцином, проф. д-р Стоян Ханджиев
Възможности за 1-ва линия лечение на ХЦК – данни от реалната онкологична практика
Избор на терапия на ХЦК след прогресия от имунно + таргетна терапия
Лекарствени взаимодействия на lenvatinib при лечение на ХЦК. Реимбурсация на системна терапия при ХЦК
Pazenir при метастатичен карцином на белия дроб
Pazenir при метастатичен карцином на гърдата
Pazenir при метастатичен карцином на панкреаса
Научни доказателства в подкрепа на политиката за намаляване на вредата от тютюнопушенето

30.09.2022

Лечение на неметастазирал, резистентен на кастрация карцином на простатата (nmCRPC) при мъже с висок риск от развитие на метастатична болест. NUBEQA®- новият AR инхибитор, който удължава както MFS, така и OS, без да се нарушава качеството на живот / д-р Радослав Мангалджиев и д-р Татяна Апостолова
Encorafenib за лечение на пациенти с метастатичен колоректален карцином с BRAF V600E мутация / д-р Антоанета Томова, доц. д-р Николай Цонев, д-р Владимир Канарев
Увеален меланом: гледната точка на офталмолога в България, проф. д-р Ива Петкова
Tebentafusp: клинична фармакология на нов терапевтичен клас, маг.-фарм. Велина Григорова
Tebentafusp: терапевтична възможност за пациентите с метастатичен увеален меланом, д-р Светлана Ганчева
Проучване TITAN, д-р Антоанета Томова
Общ преглед на данните от клиничните изпитвания за метастатичен хормоно-чувствителен простатен карцином, д-р Радослав Мангалджиев
Дискусия: Промяна на парадигмата в лечението на метастатичен, чувствителен към хормонална терапия карцином на простатата (mHSPC)
CDK инхибиторите в лечението на хормоночувствителния карцином на гърдата – какво ново?, д-р Светлана Ганчева
PIK3CA мутациите в резистентността към хормонотерапията – можем ли да я преодолеем?, д-р Мила Петрова
Дискусия: Успехи в терапията на HER-2 негативния карцином на гърдата – данни от последните международни Събития
Препозициониране на антиандрогенната терапия при рак на простата – индикации и клинични изпитвания, д-р Светлана Ганчева
Аbirateron Mylan – фармакологични аспекти и значението им за клиниката, маг.-фарм. Велина Григорова
Метаболитна терапия с лутеций, д-р Кристиян Деневски
Дискусионна маса „Дигитализация в онкологията“
Мястото на пероралните лекарствени продукти в лечението на НДРБД, маг.-фарм. Велина Григорова
VARGADO – данни от проспективно, неитервенционално проучване на nintedanib плюс docetaxel, д-р Добринка Стоилова
Destiny Breast-03: HER-еволюция или нова перспектива в лечението на авансирал HER2+ карцином на гърдата, д-р Елица Върбанова
ADAURA: Нови терапевтични перспективи за адювантно лечение на пациенти с EGFRm НДРБД. Утре вече е днес!, д-р Мила Петрова
CASPIAN: Нова терапевтична възможност, нови перспективи за пациентите с ЕС-ДРБД, д-р Красимир Койнов
Дискусия: Онкология – бъдещето в близка перспектива
Психологическа подкрепа в протичането на рака, д-р Маргарита Тарейн
Немедицинска пациентска грижа – „осъществено и желано“, Евгения Александрова
Преглед на наличните имунотерапии за 1-ва линия лечение на мНДРБД, д-р Антонио Пасаро
Предизвикателства и възможности за 1-ва линия лечение с Pembrolizumab при пациенти с тумори на главата и шията, д-р Добринка Стоилова
Преглед на терапевтичните възможности за адювантно лечение на пациенти с меланом стадий II и III, д-р Светлана Ганчева
Дискусия: Имунотерапията – възможности и очаквания

01.10.2022

Предизвикателства в хисто-патологичната оценка на рака на простатата и млечната жлеза, доц. д-р Свитлана Бачурска
Иновативна терапия и предизвикателствата ѝ пред генетичната диагностика, проф. д-р Алексей Савов
Съвременни предизвикателства в България пред пациентите за симптоматично и палиативно лечение, доц. д-р Николай Йорданов
Xtandi при mHSPC, д-р Антоанета Томова
Представяне на 4 клинични случаи, д-р Добринка Стоилова, д-р Ростислав Манев, д-р Виктор Ненов
Дискусия: XTANDI при mHSPC. Изкуството да направиш правилния избор навреме.
Адювантно лечение на ранен НДРБД с Tecentriq, д-р Иван Тонев
Епидемиология и диагностика на ХЦК, проф. д-р Стоян Ханджиев
Лечение на метастатичен ХЦК с Tecentriq+Avastin, д-р Светлана Ганчева
Дискусия: Променя ли се терапевтичният подход в лечението на пациенти с ранен НДРБД и авансирал/нерезектабилен хепатоцелуларен карцином
Съвременни възможности на радиохирургията, д-р Иван Георгиев
Лекарствени взаимодействия и специфични взаимодействия на противотуморното лекарствено лечение, маг.-фарм. Велина Григорова
Съвременни технически решения в урологията, проф. д-р Марин Георгиев, проф. д-р Красимир Янев, д-р Семерджиев
Ползите от изчерпателно геномно профилиране на Foundation Medicine при пациенти с НДРБД, проф. д-р Галина Куртева
Дискусия: Осма пленарна сесия
Дискусионен клуб „Класика и съвремие при прочита на препоръките за лечение на гастроинтестинални тумори“
Данни от дългосрочното проследяване на проучването Javelin Bladder 100, проф. д-р Галина Куртева
Avelumab, първа линия поддържаща терапия: възможност да направим повече от „наблюдение и изчакване“ в лечението на уротелен карцином, доц. д-р Николай Цонев
Дискусия: Avelumab – първа линия поддържаща терапия за лечение на локално авансирал или метастатичен уротелен карцином
Финални данни за OS от Paloma 2 – (не)правилно тълкуване на резултатите, проф. д-р Иван Щерев
Увереност в лечението на HR+/HER2- мРГ с Ibrance като първа и последваща линия на терапия, д-р Светлана Ганчева
Дискусия: Ibrance – повече от 7 години клиничен опит и опит в реалната практика

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!