Откриване / проф. д-р Асен Дудов
Добрият и лош маркер PDL и странностите на неговото отчитане / Проф. д-р Светлана Христова
Качество на живот и поддържаща терапия при пациенти с рак на белия дроб и малигнен  меланом / Доц. д-р Николай Йорданов
Мултидисциплинарният екип – шедьовър в името на пациента / Проф. д-р Асен Дудов
Хибридна диагностика при недребноклетъчния рак на белия дроб / Доц. д-р Павел Бочев
On demand или рефлексна молекулярна диагностика – рефлексии на патолога / Проф. Савелина Поповска
Лъчелечението на белодробния карцином – факти и артефакти / Д-р Иван Георгиев
Палитрата на онколога – акценти във всеки стадий / Доц. Желязко Арабаджиев и Д-р Мила Петрова
Дискусия:  Грижата за пациента с НДРБД – изкуството на холистичната медицина
Нова таргетна терапия в лечението на метастатичен меланом  при пациенти с BRAFV600 мутация / Д-р Светлана Ганчева
COLUMBUS при пациенти с  неоперабилен или метастатичен меланом с BRAFV600 мутация / Д-р Ахмед Контилев
Encorafenib – Binimetinib фармакокинетичен и фармакодинамичен профил / Доц. д-р Борислав Борисов
Дискусия:Encorafenib & Binimetinib – нова таргетна терапия в лечението на метастатичен меланом  при пациенти с BRAFV600 мутация
Персонализирано лечение с Keytruda в комбинация с химиотерапия при пациенти с  несквамозен мНДРБД / Д-р Красимир Койнов
Персонализирано лечение с Keytruda в комбинация с химиотерапия при пациенти със  сквамозен мНДРБД / Д-р Мила Петрова
Персонализирано лечение с Keytruda като монотерапия при пациенти с мНДРБД / Д-р Иван Тонев
Keytruda – адювантно лечение за пациенти с малигнен меланом / Д-р Гергана Шаламанова
Дискусия: Трансформиране на парадигмата в лечението на онкологичните заболявания
Предизвикателства в хибридната диагностика на малигнения меланом / Доц. д-р Павел Бочев
Биомаркери в прецизираната терапия на НДРБД / Проф. д-р Алексей Савов
Анализ и оценка на моделите на терапевтично поведение при малигнен меланом / Д-р Ива Гаврилова
Vargatef (nintedanib) – фармакологични характеристики на молекулата / Маг. фарм. Велина Григорова
VARGADO – данни от проспективно, неитервенционално проучване на nintedanib плюс  docetaxel / Д-р Красимир Койнов
Дискусия: Vargatef (nintedanib) – модулиране на ангиогенезата при аденокарцином на белия дроб
Терапевтична опция при прогресия след платин – базирана терапия при рак на белите дробове / Д-р Красимир Койнов
1 линия комбинация таргетна терапия при пациенти с метастатичен EGFR mut + NSCLC / Д-р Светлана Ганчева
Дискусия: CYRAMZA – възможности за лечение при възрастни пациенти с рак на белия дроб
Съвременни аспекти на лекарственото лечение на малигнения меланом / Д-р Гергана Шаламанова
Ролята на геномното профилиране в грижата за пациента с рак на белия дроб / Д-р Добринка Стоилова
Съвременна лъчева терапия и радиохирургия при НДРБД  / Д-р Иван Георгиев
Бъдещи перспективи в терапията на НДРБЛ и малигнен меланом / Доц. д-р Желязко Арабаджиев
Еволюция към по-ранно начало на приложение на комбинираната IO терапия при  пациенти с НДРБД / Доц. д-р Желязко Арабаджиев
Доказани ползи от приложението на Nivolumamb при пациенти с 2-ра линия  НДРБД / Д-р Мила Петрова
Трансформиране на перспективите за преживяемост при ранен стадий на меланом / Д-р Александър Герасимов
Данни от проучването CheckMate 067 / Д-р Елица Върбанова
Ефикасност на двойна IO терапия при пациенти с мозъчни метастази с меланом и НДРБД / Доц. Николай Цонев
Дискусия: Еволюция в лечението с комбинирана IO терапия
Монотерапия с Тecentriq при PD-L1 селектирани пациенти на 1-ва линия мНДРБД / Д-р Радослав Мангалджиев
Комбинирани терапевтични режими за 1-ва линия на лечение на авансирал  НДКБК и разпостарнен стадий ДРБД / Д-р Добринка Стоилова
Прецизиран подход в лечението на ALK и ROS1 – позитивен, авансирал НДКБК / Д-р Мила Петрова
Gavreto – прецизирана терапия за лечение на авансирал НДКБК, положителен за RET фузия / Доц. д-р Желязко Арабаджиев
Дискусия: Иновации в лечението на рака на белия дроб
Закриване / проф. д-р Асен Дудов

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!