05.10.2023

Откриване и приветствие
Какво ново в HER2 диагностиката при карцином на гърда и рак на стомах?
доц. д-р Свитлана Бачурска
HER-еволюция или нова перспектива в лечението на авансирал HER2+ рак на стомаха
проф. д-р Галина Куртева
HER2 low – Ще се промени ли отново парадигмата за лечение на карцином на гърда?
д-р Светлана Ганчева
Дискусия – Разгръщане на спектъра от възможности в лечението на HER2 експресиращи карциноми
Какво още целим да постигнем в лечението на простатния карцином
проф. д-р Асен Дудов
Да погледнем на ниво механизъм на действие – защо PAPR инхиб. показват ползи и при пациенти без HRR мутация
д-р Добринка Стоилова

 

Образна прогресия – защо този показател е в основата на ефективната терапия
доц. д-р Веселка Стойнова
Нови възможности в лечението на простатен карцином – данни от проучването PROpel
д-р Антоанета Томова
Нашият клиничен опит с Lynparza + abiraterone + p
Dr. Stefanie Zschäbitz
Дискусия – Нов подход в лечението на простатния карцином

06.10.2023

ESMO Clinical Practice Guidelines for mCRC
Dr. Erika Martinelli
Комбинации с биологични терапии при мКРК
д-р Владимир Канарев
Нарастващата роля на данните от реалната клинична практика като допълнение към резултатите от клиничните изпитвания и решения при лечението на HR+/HER2- aBC
Dr. Opher Globus
Оптимизиране на лечението на ALK положителен mNSCLC
доц. д-р Николай Цонев
Дискусия – Терапевтични решения при HR+/HER2- аРГ и аНДКБД – къде науката среща клиничната практика?
Въведение: Предизв. и възможности: NUBEQA и усъвършенстваните подходи в лечението на nmCRPC и mHSPC
проф. д-р Галина Куртева
Съвременни стратегии в лечението на nmCRPC: пътят към по-добри резултати за пациентите
доц. д-р Николай Цонев
Проучване ARASENS: преодоляване на граници в лечението при mHSPC
д-р Светлана Ганчева
Влиянието на „ненавременното инжектиране“ на LHRH агонистите върху тестостероновата супресия при пациенти с рак на простатата
д-р Владимир Канарев
Скрининг на рака на дебелото черво – изисквания и предизвикателства
проф. д-р Галина Куртева
Интерпретация на биомаркерите и необходимо оборудване за тяхното изследване
проф. д-р Алексей Савов
Палиативна медицина в България – проблеми и възможности
доц. д-р Николай Йорданов
Предизвикателства пред клиничната лаборатория в съвременното лечение
акад. Добрин Свинаров
Местен опит с ракови заболявания на гастроинтестиналния тракт: Път на пациента и епидемиология в България
д-р Мила Петрова
Напредък в имуноонкологията при рак на хранопровода: Метастатично заболяване на първа линия и по-ранни стадии
Prof. Lucjan Wyrwicz
Актуална информация за имуноонкологията при лечение на рак на стомаха
Prof. Michail Karamouzis
Имунотерапевтични постижения в лечението на колоректален рак
Stanislav Batko MD
Панелна дискусия, въпроси и отговори – Пълният спектър при рака на гастроинтестиналния тракт – от скрининга до лечението
Challenges and opportunities for implementing geriatric oncology
Mr. Enrique Soto Pérez de Celis

07.10.2023

Предизвикателства пред клиничната патология в България
проф. д-р Светлана Христова
Хистопатологична оценка при материали, предвидени за генетично тестуване
доц. д-р Свитлана Бачурска
Тенденции в генетиката
г-жа Елена Тодорова и г-жа Анита Кавръкова, д.б.
Очаквани иновации в лекарствената терапия на онкологичните заболявания
г-н Деян Денев
Ако Вашият пациент е с диагноза нерезектабилен или метастатичен увеален меланом, познаването на неговият HLA* 02:01 статус може да Ви даде нови терапевтични перспективи
проф. д-р Елисавета Наумова
Tebentafusp: Терапевтични възможности при нерезектабилен или метастатичен увеален меланом, положителен за човешки лимфоцитен антиген (HLA* 02:01)
д-р Ива Гаврилова
Overview of available therapies in first line Esophageal Cancer
Peter C Thuss-Patience, MD, MS, PhD
Възможности за първа линия лечение на пациенти с колоректален карцином
проф. д-р Галина Куртева
Ползите на имунотерапията при лечението на пациенти с уротелен карцином
д-р Красимир Койнов
Дискусия – Фокус върху възможностите за лечение на вашите пациенти
 
Предизвикателства и терапевтични възможности в лечението на рака на белия дроб
д-р Владимир Канарев
Препоръки за приложение на растежни фактори
д-р Виктория Барбукова
Lipegfilgrastim – от клиничните данни към реалната медицинска практика
д-р Красимир Койнов
Дискусия – Lonquex и клиничната практика
 
Меркел клетъчен карцином и имунотерапия – 3 години клиничен опит с avelumab в България
проф. Петранка Троянова
Kонтрол и увереност в лечението на аБКК с 1-ва линия avelumab, данни от проучването Javel in Renal 101
д-р Антоанета Томова
Дискусия – 3 години клиничен опит с avelumab в България
 
Клинична стойност на изчерпателното геномно профилиране с Foundation Medicine при пациенти с рак на белия дроб
д-р Светлана Ганчева
Преди… Какво ни казва науката за гените през 2023?
проф. Милена Георгиева, БАН
След… Напредък в лечението на онкологични заболявания с иновативни подходи и постижения в областта на науката и технологиите
доц. Борислав Борисов
 
Дискусия – ПРЕДИ и СЛЕД диагнозата…
Рака на уротела през погледа на уролога
проф. д-р Марин Георгиев
Системно лечение на рака на уротела
д-р Владимир Канарев
 
PADCEV: Ново начало
доц. д-р Николай Цонев
PADCEV: От гайдлайните към практиката
д-р Мила Петрова
Дискусия – PADCEV: Нова възможност при лечението на рака на уротела

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!