Европейски противораков план / проф. д-р Асен Дудов, дм
Българско онкологично научно дружество и Европейски противораков план – Национални активности / д-р Светослав Ценов
Обръщение – Евгения Александрова
Настоящи възможности за лечение на метастатичен, чувствителен на кастрация рак на простатата / доц. д-р Желязов Арабаджиев, дм
Резултати от проучване TITAN / д-р Антоанета Томова
RESELIGO – 10.8 mg при лечение на простатен карцином / д-р Радослав Мангалджиев
Първа линия лечение при авансирал рак на бъбрека / проф. Галина Куртева
Втора линия лечение при авансирал рак на бъбрека / д-р Елица Върбанова
Дискусия: Иновативно лечение на бъбречно-клетъчния карцином
Съвременна диагностика и проследяване при рак на простата / проф. Ирена Костадинова
Хормоночувствителен рак на простата:  съвременни терапевтични възможности / д-р Мила Петрова
Ензалутамид при метастатичен хормоночувствителен рак на простата / д-р Радослав Мангалджиев
Лечебни възможности при кастрационнорезистентен рак на  простата – Общ преглед / д-р Добринка Стоилова
Ензалутамид при кастрационнорезистентен рак на простата / д-р Антоанета Томова
Дискусия – Съвременна ендокринна терапия в различните етапи на еволюция на рака на простатата
Роботизирана хирургия при рак на простатата и бъбрека / проф. д-р Маринчо Георгиев, дм
Хистопатологични и биологични характеристики на уротелните карциноми / проф. д-р Светлана Христова
Kомбинирана таргетна терапия при овариален карцином с дефицит на хомоложна  Рекомбинация / д-р Светлана Ганчева
Монотерапия с PARPi при овариален карцином с BRCAm+ / доц. д-р Желязко Арабаджиев
Поддържащо лечение при овариален карцином: изборът ни в реалната практика? / проф. д-р Жасмина Михайлова – Миланова
Дискусия: „Овариален рак- от туморната биология към прецизираната медицина“
Достъп до иновативни терапии и регулация в България / г-н Деян Денев, изпълнителен директор на ARPharM
Предизвикателства пред болничната помощ в предстоящото внедряване на Европейския противораков план /зам. мин. д-р Петър Грибнев
Foundation One – Възможностите на изчерпателното геномно профилиране при  пациенти със солидни тумори / д-р Антоанета Томова
PHESGO – ползи за пациента и здравната система отвъд ефикасността / д-р Светлана Ганчева
Уротелен рак – имунотерапия, която пречупи хода  на болестта (кратък преглед) / д-р Добринка Стоилова
Мястото на Тецентрик при лечение на пациенти с уротелен карцином / д-р Мила Петрова
Дискусия: Иновативна биологична терапия при рак на уротела и млечната жлеза
Представяне на клинично изпитване ARAMIS / д-р Антоанета Томова
Ефикасност и безопасност на Nubeqa- преглед на клиничните изпитвания / проф. д-р Галина Куртева
Пациентски профил- интерактивна презентация / доц. д-р Желязко Арабаджиев
Дискусия: „Nubeqa®- новият AR инхибитор, който удължава, както MFS, така и OS без  да нарушава качеството на живот“
Характеристика на продукта, нежелани реакции и тяхното мониториране при  Елигард / д-р Елица Върбанова
Елигард при локорегионално лечение (при  R1 операции и брахитерапия) / д-р Антоанета Томова
Лечение с Елигард при метастатично заболяване / д-р Александър Герасимов
Дискусия – Елигард
Шаманизъм, конспиративни теории и гледната точка към  тях и класическото лечение / г-н Бойко Василев, журналист
„Дисциплиниращи“ мерки- акцизи и такси върху „удоволствията“ от бита – възможности за допълнително финансиране и превенция
„Забравената ракова пандемия: настоящето и бъдещето на пациентите с диагноза: рак“ Евгения Александрова
Първа линия имуноонкологично лечение при уротелен рак / д-р Антоанета Томова
Втора линия имуноонкологично лечение при уротелен рак / проф. д-р Галина Куртева
Европейски и американски правила за имуноонкологично лечение при  уротелен рак / д-р Светлана Ганчева
Имуноонкологично лечение при ендометриален рак и  новини от световните форуми  / доц. д-р Желязко Арабаджиев
Клинични случаи от работата в страната / проф. д-р Жасмина Михайлова
Дискусия: “Имуноонкологична терапия при лечение на рака на пикочния мехур и ендометриума” / MSD симпозиум

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!