На 18 и 19 ноември в София се проведе Национална конференция по онкология на тема „Карцином на млечна жлеза. Карцином на стомаха и панкреаса. Колоректален карцином“. Форумът се организира от Българското онкологично научно дружество (БОНД).

В рамките на събитието водещи експерти в страната имаха възможност да дискутират съвременните възможности за лечение и контрол на заболявания като рака на млечната жлеза, колоректалния карцином и рака на стомаха и панкреаса, които са сред водещите по заболеваемост и смъртност както в световен мащаб, така и в България. Бяха обсъдени също и начините за оптимизиране на достъпа до съвременна терапия.

Програмата на конференцията включваше още експозета и дискусии по темата за лечение и придържане към терапия. Бяха разгледани също така съвременните възможности на визуалната диагностика, както и патоморфологичната характеристика и оценка след проведено лечение.

Водещи теми в програмата през двата дни бяха:

 • Технологиите в помощ на онкологията. Анализ на реалната клинична практика в лечението на рака на стомаха, панкреаса, дебелото черво и млечната жлеза.
 • От доказателствата към клиничната практика – възможности на адювантното лечение на високо-рисков HR + HER2 – ранен рак на млечната жлеза
 • Възможности за лечение на пациенти с метастатичен колоректален карцином с BRAF V600E мутация
 • Как да оптимизираме достъпа до съвременна терапия
 • Оптимизиране на възможностите за лечение на пациенти с тройно негативен карцином на млечната жлеза, езофагеален карцином, колоректален карцином.
 • Придържане към терапия при перорално лечение на рака на млечната жлеза и храносмилателния тракт
 • Съвременни възможности на визуалната диагностика при тумори на храносмилателния тракт
 • Патоморфологична характеристика и оценка след проведено лечение. Обобщение за рак на гърда, стомах, панкреас и колон/ректум
 • Иновативно лечение на рак на млечната жлеза и рак на панкреаса
 • Предизвикателства при изборa на CDK4/6 инхибитор
 • Възможности за лечение на HR+/HER2- мРГ
 • Рак на панкреас и защо детайлите имат значение
 • Бъдещи и настоящи терапевтични решения

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!