Данните бяха съобщени по време на Национална конференция по онкология на тема: „Нови лекарствени продукти, нови индикации и предварителна диагностика в медицинската онкология”, която се проведе на 10 и 11 март в гр. София и бе огранизирана от БОНД под егидата на UICC.

И през двата дни на събитието водещи експерти в страната имаха възможност да дискутират съвременните възможности за диагностика (включително изследване на биомаркерите), лечение и контрол на рака на млечната жлеза, белия дроб, гастроинтестиналния тракт, уротела, маточната шийка, както и ендометриалния, бъбречноклетъчния, простатния карцином и увеалния меланом.

 

По време на втория ден от програмата на събитието бяха разгледани също така теми като изчерпателно геномно туморно профилиране чрез секвениране, радионуклидно лечение на злокачествени костни заболявания – тема, представена от чуждестранен експерт в областта. Проведе се и кръгла маса под надслов „Медиаторите за рака“ с фокус върху клишетата, страха и стигмата, свързани с дуагнозата „рак“, в която участие взеха журналистът Бойко Василев, актрисата Стефка Янорова, писателката Здравка Евтимова, репортерът Димитър Панев и проф. д-р Асен Дудов.

По данни от профила на България по отношение на рака 2023 г., изготвен от Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), голяма част от тези заболявания, а именно ракът на белия дроб, ракът на дебелото черво и ректума и ракът на гърдата, са основните по смъртност от рак в страната.

От съществено значение за навременното и правилно лечение са съвременните възможности за диагностика. Така например биомаркерите са ключът към съвременното персонализирано лечение на някои видове рак, какъвто е ракът на белия дроб, гърдата, бъбрека, уротела и др. Генетичният отпечатък, който се търси във всеки тумор, може да определи най-успешната и точна терапия за пациента.

 „През последните години инвестициите в терапиите за онкологични заболявания се увеличиха значително. Имаме все по-голям достъп до съвременни лекарствени продукти за системно лечение. Лекарствата за онкологични заболявания (включително антинеопластични и обезболяващи), които са одобрени от Европейската агенция по лекарствата на централно равнище и са включени в националния позитивен лекарствен списък, се възстановяват на 100% от НЗОК. За съжаление, обаче, продължава да има едни около 12% от българското население, което не е здравноосигурено. Това  ограничава сериозно достъпа на тази група до съвременно лечение и като цяло здравни услуги, които се покриват от НЗОК за здравноосигурените пациенти. Време е да се преосмисли нивото на здравноосигурителна вноска, защото не само крастивиците и яйцата растат като цена.“, сподели по време на събитието проф. д-р Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество.

Достъпът на пациентите в България до иновативни терапии остава ограничен и поради това, че периодът между разрешаването за употреба и достъп на пациентите до съвременна лекарствена терапия може да варира от четири месеца до 2,5 години в зависимост от държавата и региона. За пример средното изчакване по отношение на онкологичните терапии за ЕС е 545 дни, а за България – 701 дни[1].

„За да се подобри ранното откриване и лечението на онкологичните заболявания у нас, е необходимо и въвеждането на скринингови програми, прецизна диагностика и съкращаване на времето за достъп до лечение, комплексна грижа за пациента от поставяне на диагнозата до края на лечебния процес, както и преосмисляне на здравноосигурителната вноска.“, обобщи проф. Дудов.

[1] По данни от индикатора W.A.I.T на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) за 2021 г.

 

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!