По време на втория ден от Националната конференция по онкология: “Карцином на простата, уротела, бъбрека и женската полова система”, организирана от Българско онкологично научно дружество (БОНД), беше проведена дискусия относно приоритетите и основните стъпки пред въвеждането на Националния противораков план в страната, след представеното експозе от страна на д-р Петър Грибнев, зам.-министър на здравеопазването.

„Поставили сме изграждането и въвеждането на Национален противораков план сред водещите инициативи на Министерство на здравеопазването. Считаме, че онкоболните в България трябва да бъдат приоритет на Министерството.“, каза д-р Грибнев.

Освен основните 4 приоритета на Националния противораков план, свързани с неговите стълбове, като допълнителни необходими промени се очертаха преструктурирането на онкологичното здравеопазване, апаратурното и квалификационно обезпечаване на онкологичните лечебни заведения – бивши диспансери, които сега са пререгистрирани като комплексни онкологични центрове или специализирани болници за онкологични заболявания.

Уточнена бе ролята на БОНД като бъдещ генератор на тези промени в структурата, обезпечаването и важни инициативи, свързани с обучението по онкология и възвръщането на екипния подход, тъй като към момента науката е разкъсана и той често е само формален.

Особено внимание бе обърнато на иновативната диагностика и необходимостта от специалисти по патология, нуклеарна медицина и някои други базови специалности, тъй като без иновативна диагностика, не би могло да се провежда адекватна иновативна терапия.

Голямо внимание се отдели на необходимостта от съвременни методи на хирургично лечение и провеждането му по световните правила в рамките на мултидисциплинарен екип.

Очаква се от БОНД и създаване на унифицирана учебна програма по медицинска онкология, която да се прилага във всички висши медицински училища на ниво, което да отговаря на европейските изисквания.

Обсъдиха се и моделите на достъп до съвременно лекарствено лечение и спецификата в реимбурсните механизми, за което особено полезна бе презентацията на г-н Деян Денев, изпълнителен директор на ARPharM. В допълнение към това здравният икономист Аркади Шарков очерта икономическите и финансови перспективи пред държавата и сектора.

Вторият ден от конференцията премина основно под егидата на биологичните терапии и диагностика в онкологията, както и преодоляването на нежеланите реакции при лечение с тях. Водещи специалисти от страната споделиха не само най-новите факти от световния опит, но и задълбочено представиха данни от собствения клиничен опит в страната. Това даде възможност да се уеднаквят позициите и да се търсят начини за преодоляване на тези нежелани реакции в екип така, както в екип се назначава и лечението.

Бяха разгледани конкретни случаи на роботизирана хирургия и представени записи от операции на болни с рак на простатата и бъбрека, които демонстрираха огромните предимства на метода, позволяващи болният да бъде минимално травматично лекуван с максимална прецизност и бързо възстановяване и връщане към обичайния начин на живот.

В контекста на програмата бяха също така разгледани и нуждите на пациентите от допълнителна немедицинска подкрепа, както и възможностите за тяхното посрещане по най-добрия и ефективен начин.

С особен интерес бе посрещнато представянето на журналиста Бойко Василев, който сподели атрактивни факти и анализи, свързани с народопсихологията и схващанията на българина по отношение на науката, медицината и не само.

Конференцията е първото събитие от годишната научна програма на БОНД, чиято цел освен да запознае българските медицински специалисти с последните достижения в областта на научната и клинична онкология, е и да развие и подпомогне разработването на Националния противораков план.

Дълга версия

Всяка година милиони хора в Европа се сблъскват с диагнозата „рак“. За съжаление, не малка част от тях губят битката с него. Оказва се, че 40% от тези случаи могат да бъдат предотвратени.

Европа вече има план за борба с рака. Водещи специалисти работят усилено за неговото успешно въвеждане и в нашата държава. И докато експертите се грижат да ни осигурят достъп до съвременни програми за превенция, скрининг, диагностика, лечение и качество на живот, ние можем да се погрижим за себе си, като започенм да живеем по-здравословно.

Научи повече на www.oncologos.eu/zaedno

Кратка версия

Всяка година милиони хора в Европа се сблъскват с диагнозата „рак“. За съжаление, не малка част от тях губят битката с него. Оказва се, че 40% от тези случаи могат да бъдат предотвратени.

Научи повече на www.oncologos.eu/zaedno