По време на втория ден от Националната конференция по онкология: “Карцином на простата, уротела, бъбрека и женската полова система”, организирана от Българско онкологично научно дружество (БОНД), беше проведена дискусия относно приоритетите и основните стъпки пред въвеждането на Националния противораков план в страната, след представеното експозе от страна на д-р Петър Грибнев, зам.-министър на здравеопазването.

„Поставили сме изграждането и въвеждането на Национален противораков план сред водещите инициативи на Министерство на здравеопазването. Считаме, че онкоболните в България трябва да бъдат приоритет на Министерството.“, каза д-р Грибнев.

Освен основните 4 приоритета на Националния противораков план, свързани с неговите стълбове, като допълнителни необходими промени се очертаха преструктурирането на онкологичното здравеопазване, апаратурното и квалификационно обезпечаване на онкологичните лечебни заведения – бивши диспансери, които сега са пререгистрирани като комплексни онкологични центрове или специализирани болници за онкологични заболявания.

Уточнена бе ролята на БОНД като бъдещ генератор на тези промени в структурата, обезпечаването и важни инициативи, свързани с обучението по онкология и възвръщането на екипния подход, тъй като към момента науката е разкъсана и той често е само формален.

Особено внимание бе обърнато на иновативната диагностика и необходимостта от специалисти по патология, нуклеарна медицина и някои други базови специалности, тъй като без иновативна диагностика, не би могло да се провежда адекватна иновативна терапия.

Голямо внимание се отдели на необходимостта от съвременни методи на хирургично лечение и провеждането му по световните правила в рамките на мултидисциплинарен екип.

Очаква се от БОНД и създаване на унифицирана учебна програма по медицинска онкология, която да се прилага във всички висши медицински училища на ниво, което да отговаря на европейските изисквания.

Обсъдиха се и моделите на достъп до съвременно лекарствено лечение и спецификата в реимбурсните механизми, за което особено полезна бе презентацията на г-н Деян Денев, изпълнителен директор на ARPharM. В допълнение към това здравният икономист Аркади Шарков очерта икономическите и финансови перспективи пред държавата и сектора.

Вторият ден от конференцията премина основно под егидата на биологичните терапии и диагностика в онкологията, както и преодоляването на нежеланите реакции при лечение с тях. Водещи специалисти от страната споделиха не само най-новите факти от световния опит, но и задълбочено представиха данни от собствения клиничен опит в страната. Това даде възможност да се уеднаквят позициите и да се търсят начини за преодоляване на тези нежелани реакции в екип така, както в екип се назначава и лечението.

Бяха разгледани конкретни случаи на роботизирана хирургия и представени записи от операции на болни с рак на простатата и бъбрека, които демонстрираха огромните предимства на метода, позволяващи болният да бъде минимално травматично лекуван с максимална прецизност и бързо възстановяване и връщане към обичайния начин на живот.

В контекста на програмата бяха също така разгледани и нуждите на пациентите от допълнителна немедицинска подкрепа, както и възможностите за тяхното посрещане по най-добрия и ефективен начин.

С особен интерес бе посрещнато представянето на журналиста Бойко Василев, който сподели атрактивни факти и анализи, свързани с народопсихологията и схващанията на българина по отношение на науката, медицината и не само.

Конференцията е първото събитие от годишната научна програма на БОНД, чиято цел освен да запознае българските медицински специалисти с последните достижения в областта на научната и клинична онкология, е и да развие и подпомогне разработването на Националния противораков план.

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!