XIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ 2016

Националната конференция по медицинска онкология е най-големият годишен форум в областта на медицинската онкология, както и тясно свързаните с нея други два основни метода за лечение на рака – хирургия и лъчелечение.

Тя събира лекари-специалисти от цялата страна (онкологичната мрежа) както и по традиция чуждестранни лектори. Акцентите на конференцията са както новостите в лечението на рака – иновативни лекарства, разширяване на индикациите на утвърдени в практиката лекарства, таргетно лечение и т.н., така и интересни клинични случаи както и чисто практически проблеми в ежедневната работа на колегията.

Важна част от събитието е и ежегодното актуализиране на „Медицинските стандарти за лечение на солидни тумори при възрастни”, които са приети от Министерството на здравеопазването и НЗОК, като база за реимбурсирането на медицинската онкология.

Традиционно се обсъждат и изготвят становища и по отношение на нормативната база засягаща медицинската онкология и чисто практическите механизми за предписването на онкологичните лекарства и конкретиката при лечението на онкологичните заболявания.

Дата

07. - 10.04.2016
Изтекъл!

Час

Цял ден

Българският сайт за онкология

Българският сайт за онкология е разработен в сътрудничество с най-голямото и активно сдружение в областта на онкологията в България – Българското онкологично научно дружество.

Основна цел при създаването на интернет сайта беше чрез него да получите актуална, интересна и полезна информация, свързана с рака и лечението му, както и да получите достъп до Националната научна периодика за онкология и онкохематология.

Научна периодика БОНД

Научна периодика на Българското онкологично научно дружество, както и последните Стандарти за лечение на солидните тумори, изработени от БОНД и приети от Институциите като основа за реимбурсиране на лекарственото лечение на рака и съответно за изработването на Фармако-терапевтично ръководство за лечеине на рака от НСЦРЛП.

Повече информация за научната периодика можете да намерите ТУК.

БЪЛГАРСКО ОНКОЛОГИЧНО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО

София 1463, ПК 150
bcss@abv.bg

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БОНД

София 1463, Пощенска кутия 101
проф. д-р Асен Дудов
assen.dudov@bcssbg.org

Членове на Националния онкологичен алианс:

 1. Българско онкологично научно дружество (БОНД), представляващо и асоциираните си членове:
 • Образователна академия по онкология
 • Българска асоциация по медицинска онкология
 • Българско научно дружество по имуноонкология
 • Българска асоциация по дермато-онкология
 • Както и създаденият от БОНД и асоциираните членове Експертен съвет
 1. Български лекарски съюз (БЛС)
 2. Български фармацевтичен съюз (БФС)
 3. Български зъболекарски съюз (БЗС)
 4. Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)
 5. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
 6. Българско научно дружество по фармация
 7. Българско сдружение по онкологична фармация
 8. Професионална организация на болничните фармацевти
 9. Българското медицинско сдружение по хематология
 1. Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология
 2. Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM)
 3. Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА)
 4. Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster Bulgaria)
 5. Национална пациентска организация (НПО)
 6. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)
 7. Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“
 8. Национален алианс на хора с редки болести
 9. Фондация „Искам бебе“
 10. Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания”
 11. Сдружение „Въздух за здраве“
 12. Фондация „Лъчезар Цоцорков”
 13. Институт за здравно образование
 14. Сдружение „Избери България”
 15. Health Diplomacy Working Group
 16. Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина
 17. Биотехнологичен и здравен клъстер

Инструкции за вграждане в имейл подпис в Outlook

 1. Отворете своята Outlook поща.
 2. Кликнете върху бутона „Нов имейл“.
 3. Кликнете върху бутона „Подпис“:
 4. Кликнете върху бутона „Създай“, за да създадете нов подпис. Ако не искате да създавате нов подпис, можете просто да добавите изображението към настоящия си подпис.
 5. Копирайте изображението оттук (десен бутон върху него + „Copy image”/“Копирай изображение“; за мобилни устройства задръжте пръста си върху картинката):
 6. Поставете (paste) изображението в прозореца на подписа
 7. Кликнете върху бутона „ОК“.
 8. При изпращане на имейли можете да изберете кой от подписите си да използвате чрез малката стрелка до бутона „Подпис“.
 9. Благодарим за подкрепата!