Font Size

Cpanel

Принцип на реимбурсирането в онкологията


В миналото принципът на лечение на онкологичните заболявания е бил по местоживеене на пациентите (в съответния регионален онкологичен център), а в момента след като лечението на тези заболявания се заплаща от НЗОК, то не е изградено на този, а на доброволен принцип – пациентите се лекуват съобразно собствената им воля в акредитираните за това онкологични държавни или частни болници и/или амбулатории.
Лечението на онкологичните заболявания се заплаща от НЗОК последством клинични пътеки или клинични процедури (за амбулаторно лечение). По този начин може да се комбинира клинична пътека с клинична процедура (например лекарствено лечение и лъчелечение или хирургично лечение и лекарствено лечение).

You are here: Home Онкологична мрежа в страната