Font Size

Cpanel

Националната конференция по медицинска онкология е най-големият годишен форум в областта на медицинската онкология, както и тясно свързаните с нея други два основни метода за лечение на рака - хирургия и лъчелечение.
Тя събира лекари-специалисти от цялата страна (онкологичната мрежа) както и по традиция чуждестранни лектори. Акцентите на конференцията са както новостите в лечението на рака - иновативни лекарства, разширяване на индикациите на утвърдени в практиката лекарства, таргетно лечение и т.н., така и интересни клинични случаи както и чисто практически проблеми в ежедневната работа на колегията.
Важна част от събитието е и ежегодното актуализиране на „Медицинските стандарти за лечение на солидни тумори при възрастни", които са приети от Министерството на здравеопазването и НЗОК, като база за реимбурсирането на медицинската онкология.
Традиционно се обсъждат и изготвят становища и по отношение на нормативната база засягаща медицинската онкология и чисто практическите механизми за предписването на онкологичните лекарствоа и конкретиката при лечението на онкологичните заболявания.

Национална конференция
по медицинска онкология 2017

 programa-lice-2017

 


 

Покана за регистрация за
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ 2017

 


 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

You are here: Home