Font Size

Cpanel

Българско онкологично научно дружество (БОНД)

Българското онкологично научно дружество е сдружение с идеална цел, което е самостоятелен юридически обект и се явява като приемник на Републиканското научно-медицинско дружество по онкология с дългогодишни традиции (1999-2000 г.). То е основано през 2000 година като един от учредителите му е световно известният учен в областта на онкофармакологията проф. д-р Димитър Тодоров, дмн. Българското онкологично научно дружество обединява специалисти от всички онкологични сфери – хирургия, лъчетерапия, медицинска онкология, както и специалисти от други специалности свързъни с онкологията.
През последните 10 години дружеството организира и провежда ежегодни Национални конференции по медицинска онкология, с международно участие, на които се създадоха първите за страната „Медицински стандарти за системно лекарствено лечение на солидните тумори". Тези стандарти се актуализират всяка година спрямо Европейските и Световни критерии и те бяха приети от Институциите като основна база за реимбурсирането в медицинската онкология.
Важно място в дейността на дружеството заема и Националната научна периодика на БОНД – списание за онкология и онкохематология, в което българските онколози показват постоянна и продължаваща активност в науката и практиката чрез оригиналните авторски статии.
Председател на УС на БОД е проф. д-р Асен Дудов, дм.


You are here: Home За нас За БОНД